De Londen Marathon rennen voor behandeling van alvleesklierkanker

Stephan Persoon

London here I Come

Qr
van totaal € 5.000 (0%)

Ik wil me inzetten tegen de onmacht die mensen ervaren als ze geconfronteerd worden met alvleesklierkanker. Alvleesklierkanker wordt vaak laat ontdekt. Mensen die worden geconfronteerd met deze ziekte hebben een kleine kans van overleven.

Het is bijzonder dat dokter Casper erin slaagt door onderzoek concrete behandelmethoden tegen alvleesklierkanker te ontwikkelen. Ik vind het fijn om mijn steentje bij te dragen en er zorg voor te dragen dat er nog meer vooruitgang kan worden geboekt en alvleesklierkanker behandelbaar wordt en mensen perspectief kan bieden en het gevoel van machteloosheid verdwijnt in kracht van overleven.

Persoonlijk ren ik ter nagedachtenis aan mijn vader Peter Persoon. Op 55-jarige leeftijd, 17 jaar geleden hoorde we dat hij alvleesklierkanter had. Na een heftig, kortstondig ziektebed overleed hij vier weken later na de uitkomsten van de onderzoeken. Een mens onterend ziekte proces. in 2013 liep ik de NY marathon. Ondanks dat mijn vader er niet bij was heeft hij mij 42 kilometer door de straten van NY geleid. Ik werd dat jaar de snelste Nederlander in de NY Marathon.

Ik heb altijd iets willen doen voor de stichting Support Casper. Bij voorkeur in combinatie met het hardlopen. Ik heb me afgelopen jaren, tevergeefs, ingeschreven voor de Londen Marathon. Juist om met die marathon de combinatie te maken tussen lopen en geld inzamelen voor het onderzoek naar alvleesklierkanker en de doorontwikkeling van behandelmethoden.

Helaas was de inschrijving, gezien de enorme belangstelling in deze marathon zonder succes. Nu is het eindelijk gelukt! Hoe gaaf. Ik mag aansluiten bij het alvleesklierkanker team UK. Met deze actie haal ik zowel voor Support Casper als voor dit geweldige team in de UK fondsen tegen alvleesklierkanker op.

Uiteraard kun je, als je dat wilt, sponsoren via deze pagina. Ook zal ik mij de komende tijd inzetten om extra fondsen te werven via een aantal acties. De uitwerking hiervan volgt nog.

Ik hoop dat je mij volgt op de weg naar Londen!

Hartelijke groet,
Stephan Persoon

In English!

I want to fight against the impotence people experience when they are confronted with pancreatic cancer. Pancreatic cancer is often discovered late. People who are confronted with this disease have a small chance of survival.

It is special that Dr Casper has succeeded in developing concrete treatment methods against pancreatic cancer through research. I enjoy doing my part and ensuring that even more progress can be made and pancreatic cancer becomes treatable and can offer people perspective and the feeling of powerlessness disappears in the power of survival.

I personally run in memory of my father Peter Persoon. At the age of 55, 17 years ago, we learned that he had pancreatic cancer. After a severe, short illness, he died four weeks later after the results of the studies. A human degrading disease process. in 2013 I ran the NY marathon. Although my father was not there, he led me 26 miles through the streets of NY. That year I became the fastest Dutchman in the NY Marathon.

I have always wanted to do something for the Support Casper foundation. Preferably in combination with running. I have registered for the London Marathon since 2013. Precisely to use that marathon to make the combination between running and collecting money for research into pancreatic cancer and the further development of treatment methods.

For the past ten years I have registered with but without success. Now it has finally worked! How cool. I can join the pancreatic cancer team UK. With this campaign I raise funds against pancreatic cancer for both Support Casper and this great team in the UK.

Of course you can, if you wish, sponsor via this page. In the coming period, I will also be committed to raising additional funds through a number of campaigns. The elaboration of this will follow.

I hope you follow me on the way to London!

Sincerely, Stephan Persoon

 

Breng deze pagina extra onder de aandacht met een gave poster. Je kunt zelf de tekst bepalen en de poster vervolgens printen en overal ophangen. Iedereen kan een poster maken van deze pagina, dus ook vrienden, familie, collega's, de mensen uit je sportteam of klasgenoten. Hang de poster op in de supermarkt, bij winkels achter het raam, bij bedrijven of op school. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor het is, dan is het ophangen van een poster vaak geen probleem.

Bekijk alle
€ 42 07-03-2021 | 19:24